Två barnmorskedistrikt indragna.

Antalet distrikt i länet minskas från 28 till 26.
Medicinalstyrelsen har nu — enligt Heijnes byrå — fattat sitt beslut i den sedan flera år brännande frågan om barnmorskedistriktens antal inom länet. Barmnorskestyrelsens ordförande, d:r Nils Tidmark, hade nämligen föreslagit, att distriktens antal skulle minskas från 28 till 24 igenom indragning av Dalhems, Väte, Duckarve och Eke distrikt. Däremot ha barnmorskestyrelsens övriga ledamöter bestämt motsatt sig varje indragning.
I sitt nu fattade beslut har medicinalstyrelsen förordnat, att Dalhems och Duckarve distrikt skola indragas. De övriga föreslagna indragningarna har styrelsen icke velat gentemot befolkningens bestämda önskan f. n. godkänna, särskilt som såväl Väte distrikt som Eke distrikt ha goda barnmorskebostäder, vilka genom distriktens indragning skulle bli obehövliga. Någon indragning av distrikt i Visby synes styrelsen icke böra ske, förrän barnmorskornas arbete där väsentligen nedgått, exempelvis genom inrättande av en Förlossningsanstalt i Visby eller dess närhet.
Genom indragningen av de två nämda distrikten komma åtskilliga av de nuvarande distrikten att bli betydligt omreglerade. Roma distrikt skall omfatta Roma, Björke, Akebäcks, Follingbo och Halla kommuner med station för barnmorskan i närheten av Roma kyrka. Lindarve distrikt kommer att bestå av Hemse med Bara, Dalhems, Ganthems, Barlingbo, Ekeby och Endre kommuner med station i närheten av Lindarve i Ekeby, Bro distrikt av Västkinde, Bro, Fole, Lokrume och Hejdeby kommuner med station i närheten av Bro kyrka, Hemse distrikt av Hemse, Alva, Fardhems, Stånga, Linde och Lojsta kommuner med station i eller i närhetet av Hemse municipalsamhälle, samt Eksta distrikt av Eksta, Sproge, Levede, Fröjels och Gerums kommuner med station för barnmorskan i närheten av Eksta kyrka.
Indragningen av distrikt och omändringar av distrikt skall träda i kraft, så snart distriktsbarnmorske tjänsten i de till indragning avsedda distrikten blivit lediga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *