Markförsäljning från landsfiskelsbostället

i Kräklingbo socken?
Domänstyrelsen hemställer hos k. m:t om bemyndigande att från landsfiskalsbostället 5/8 mtl Tjängvede nr 1 i Kräklingbo socken försälja tre ägolotter, nämligen dels de av arrendatorn Fr. Engströms loch Kräklingbo trösk- och sågförening f. n. innehavda områdena till resp. nyttjanderättshavare för ett pris av resp. 100 och 300 kr. och dels återstående del av hemskiftet å offentlig auktion till den högstbjudande. I övrigt bör egendomen överlämnas till skogsstatens förvaltning och bilda kronopark. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 December 1928
N:r 305

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *