Sällskapet Jultomtarne

fixades i går afton under traditionella former sin högtidsdag i Stadshotellets festvåning. Tillslutningen av såväl små som stora var måhända något mindre än vanligt. Själva barnfesten tog sin början vid 6-tidan. Sedan årets tomtar jämte sina mödrer eller andra anhörig undfägnats med kaffe och dopp, samlades man i festivitetssalongen, där en strålande och vackert pyntad julgran tronade mitt på parkettgolvet. Sällskapets ordförande, bankdirektör Rudolf Wallér, hälsade har med några, ord de små gästerna, varefter dessa under ett par timmars tid finge roa sig med ringdansar och lekar kring granen.
Att de smås glädje härunder stod högt i tak, behöver väl icke skilt nämnas. Under en av pauserna sjöng fru Valborg Beer en julsång till pianoackompanjemang av dr J. Lundahl. Slutligen trakterades tomtarna med smörgåsar och julgröt, varjämte de som »föring» fingo med sig hem var sitt paket med bakverk och gotter.
Vid 9-tiden på aftonen ryckte den äldre ungdomen in på arenan, där dansen sedan gick med liv och lust till långt efter midnatt. Ock så var årets tomtefest ett minne blott.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 December 1928
N:r 305

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *