Från landsbygden. Slite.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Slite, 2 Sept.

Silfverbröllop firades på Slite 26 Sept. af Ferd. och Fredrika Nyström i kretsen af talrikt församlade anförvandter, vänner och arbetarefamiljer, tillsammans bortåt 200 personer, som inbjudits att dela festglädjen. Vid den splendida middagen hölls festtalet af brudens broder, kyrkoh. Enequist i Roma, som på ett gripande sätt anknöt bröllopsdagen för 25 år sedan, då brudparet af honom sammanvigdes, med den närvarande, då de med tillfredsställelse och tacksamhet mot all god gåfvas gifvare kunde se tillbaka på en framgångsrik och välsignelsebringande verksamhet. Omedelbart härefter under lyckönskningarna afsjöngs i qvartett Mitt lif är en våg, och derefter andra sånger under festens förlopp. En mängd lyckönskningstelegram ankommo och upplästes, hvaribland märktes från landshölding Poignant med fru. Supé intogs under rik eklärering såväl inne som ute, gynnad af det härligaste väder.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 September 1888
N:r 78.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *