Sammanträde.

Hemmansägaren Oskar Jacobssons, Göstafs i Fröjel konkursmassas borgenärer varda härigenom kallade att sammanträda å Bönders i Klinte socken lördagen den 6 instundande Oktober kl. 1 e. m. för att besluta dels om realisering af massans tillgångar, dels huruvida rättegång bör anställas eller icke för återvinning af diverse lösegendom.
Klinte den 19 September 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 21 September 1888
N:r 76.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *