Rättegångs- och Polissaker.

Stortorgdagen i onsdags aflöpte ej så alldeles lugnt och fredligt, ehuru dock inga oordringar af svårare slag ägde rum. Fram på eftermiddagen hade naturligtvis en eller annan fått i qvantum satis, och då är det inte alltid så godt att hålla kontenansen. Det var dock icke ute på sjelfva marknadsplatsen som uppträdena ägde rum, utan här och hvar på stadens gator, så att poliserna hade fullt upp med arbete. En och annan fick också göra resan till vaktkontoret der han fick sitta och tänka öfver dagens händelser, tills han lugnat sig och åter kunde släppas utan våda för den allmänna säkerheten.
Emellertid torde stortorgdagen få åtskilliga efterspel inför rådhusrätten i form af åklagarmål för enkelt fylleri eller fylleri med oljud.

Gotlands Allehanda
Fredagen 21 September 1888
N:r 76.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *