Ersättning för ståndskog

har af södra ägodelningerätten vid laga skifte å Fröjel sockens tredje skifteslag blifvit bestämd att utgå från:
27/64 mtl Rofvide, L. Bökelund med kronor 597:21; 3/16 mtl d:o, Nils Jakobsson 950:67; 3/32 mtl d:o, Nils Ingmansson 114:25; 3/64 mtl d:o, Th. Booberg 647:—; 3/8 mtl Sigdarfve, J. N. Booberg 597:59.
Vid laga skiftet å andra akifteslaget inom Norrlanda socken har ståndskogen, sättningen bestämts att utgå:
af L. Hejdenberg för hemmanet Aurungs med kr. 2,037:05; E. Nilsson d:o d:o 3:75; Hj. Stengård d:o Burs 119:33; J. Pettersson d:o d:o 271:32; Jac. Jakobsson d:o d:o 1126:16; L. Nilssons enka d:o d:o 1094:75; O. Ahlby d:o d:o 184:80; A. Norrby d:o d:o 249,—; N. Frendin d:o d:o 139:55; L. Johansson d:o Butrefs 826:30; Olof Johansson d:o d:o 764:—; Lists hemmansägare samfäldt d:o 41:70; G. Fridin d:o Burs 1:75; Johan Edmark d:o d:o 1320:15; P. Beadelia d:o Munkebos 119:85; Johan Edmark d:o d:o 145.95; O. Björkqvist m. fl. d:o Burs 5:75; Nordins enka d:o Munkebos 98:25; K. Jacobsson d:o d:o 2:85; N. Jacobsson d:o d:o 217:50.
Ersättningsbeloppen förfalla till betalning 1/3:del 8 månader, 1/3:del 16 månader och 1/3:del 24 månader efter skiftentillträdet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 21 September 1888
N:r 76.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *