Å exekutiv auktion,

som förrättas vid Vesterby i Ardre socken onsdagen den 3 instundande Oktober kl. 12 på dagen, försäljes för vederbörandes räkning 1/4 i Vesterby ångsåg och torrmalningsqvarn med lika stor andel i dertill hörande löpande gods och såg. verkshus. Betalningen skall erläggas kontant, Kräklingbo i kronolänsmanskontoret den 19 September 1888.
G. BOBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 21 September 1888
N:r 76.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *