Passagerarelista.

Från Stockholm med Klintehamn 14 Sept.: häradehöfding Herlitz, ingenjör Östman, fabrikör Hallgren, grossh. Brudin, hrr Lundberg, Rundgren; fru Getzhult; fröken Hamberg.

Med Dagmar 14 Sept.: Pettersenska kapellet, hrr Stenqvist, Pripp, Lindqvister; fröken Vestergren samt 6 däckspassagerare.

Med Tjelvar 16 Sept.: mr Benolots, mr Ward, hrr Ohman, Niklasson, Lyberg, Åhman, Elliot, Vablberg; fröken Åhman.
Till Stettin: löjtn. Rahlisch, hrr Sandström, Weismer.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 September 1888
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *