Auktion vid Lingsarfve i Eskelhem.

Tisdagen den 18 innevarande Sept. från kl. 1 e. m. kommer genom Auktion, som förrättas vid Lingsarfve i Eskelhem, till den högstbjudande att försäljas 11/84 mant. Lingsarfve och 3/40 mani, Otvide; nämde bemmanadelar, deraf Lingsarfve är hebygdt och beläget vid allmän väg, har nyligen undergått laga skifte, äro lagda i sambruk, halva i allmänhet goda egor, skog till något öiver husbehot, äro fria trän undantag samt säljas antingen i mindre lotter eller i sin helhet. Skulle köp icke komma till stånd, bortarrenderas desamma på vissa års tid, allt på vilkor, som vid auktionen tillkännagitvas, men halfva betalnings. vilkoren lämpade efter köpares beqväm lighet. Upplysningar lemnas dessför innan af L. Nordström, Råby i Hejdeby eller undertecknad.
Rovalds i Eskelhem den 8 Sept. 1888.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 September 1888
N:r 73.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *