Enär vi till denna dag utsatt köpeskillingeliqvid

för gäldande af den 16 sistlidne Juli utmätningsvis sålda 1/80 mantal Rosarfve i Stånga, tillhörigt hattmakare J. B. de Brun, köparen underlåtit att gälda den derför betingade köpeskillingen, i följd hvaraf nämnda köp är ogildt, så kommer ny auktion för nämda fastighets försäljning att å Skogs tingsställe Levide förrättas måndagen den 15 nästkommande Oktober klockan 1/2 11 f. m.
Denna fastighet är försedd med boningshus af sten med vidbygd flygel af trä under spåntak, brygghus af sten under spåntak, tvänne ladugårdssträckor, en af sten och en af trä, begge under spåntak samt småhus af trä och innehar jord i ett skifte af 8 tunnland 12 kappland åker och trägård samt är saluvärderad till 5,000 kronor.
Visby Gotlands Södra Kronofogdekontor den 27 Aug. 1888.
AUG. BOKSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1888
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *