En välkomstfest

var i går afton anordnad i goodtemplarsalen vid Mellangatan för rådgifvaren i Sveriges yngre storloge nykterhetstalaren A. H. Borg.
Sedan logens messingssextett spelat ett par nummer och sångföreningen afsjungit en sång, helsade agenten Berggren den främmande brodern samt öfriga närvarande välkomna. Härpå sjöngs psalmversen Vår Gud är oss en väldig borg och herr Berg besteg talarestolen.
Såsom ämne för sitt nykterhetsföredrag hade han valt orden nr 2 Kon. 10:15: Broder, räck mig din handla hvilka den israelitiska konungen Jehu en gång yttrade till Jonadab, Reithabs son. Med anknytning till den bibliska berättelsen om förbundet mellan israeliter och rekhabiter fann talaren anledning att tala om välsignelsen af absolutismen och förbannelsen af rusdryckernas bruk, denna moderna Baalstjenst. Talaren fann det underligt att man klagade öfvar dyrt presterskap, som kostade Sverige 16 millioner, men offrade 100 millioner åt guden Backas och klagade ej ändå. Och hvad hade man för dessa millioner? År rusdrycken god eller nyttig? En flicka säger usch åt den och ett djur flyr för den. Är den god, bör dn taga mor och barn med till krogen. Skall du ensam njuta medan din familj svälter? Vi Adams söner anse oss förståndigare än Evas döttrar. Att dricka anses skamligt för qvinnan, som begriper mindre, men ej för dig, som har bättre förstånd. — Rusdrycken är nyttig, säger du. Hvad till? Den värmer. Och ändå fryser drinkaren ihjäl, der han om vintern fallit i den kalla drifvan. — Den stärker? En sup stärker; tag då tolf så blir de ännu starkare. — Doft läkemedel? Skulle då hela det manliga slägtet vara sjukt och qvinnan frisk? — Rusdrycken skänker nöje? Far kommer hem så glad att han kör ut mor och barnen. Mången har för detta nöje och derunder begångna våldsamheter fått göra bekantskap med fängelset. Mången, född i välstånd, hade genom rusdryckerna dött i stor fattigdom och elände.
Skulle ej denna Baalstjenst bekämpas. Jo, och skriande protester höjdes mot densamma genom nykterhetsföredrag, nykter. hetsföreningar och i pressen. Till detta arbetes fullföljande — broder och syster, räck mig din hand!
Efter föredragets slut dracks kaffe under omväxlande musik och sång, och festen fortsattas ännu en god stund. Deltagarna vore omkring 200.
I morgon håller herr Berg föredrag vid Mellangatan om alkoholens inflytande på menniskokroppen, hvarom annons närmare upplyser.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1888
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *