Visby. Firma Rudolf Eklund.

Visby. Firma Rudolf Eklund.

Stenhuggeri, Stensliperi & Bildhuggeri. Skogränd 3. Visby. Tel. 224.
Innehavaren fick som trettonåring anställning vid A. -B. Yxhult Stenhuggeri i Kumla, där han stannade i fyra år. Han flyttade därefter till Gotland och var till 1909 verksam hos sin morbroder, fabrikör Myller, varefter han till 1914 hade arbete vid Kooperativa Stenhuggeriet i Visby. Då detta nedlades sistnämnda år startade han i kompanjonskap med en broder egen firma år 1915. Kompanjonskapet upplöstes 1928 efter vilket år han driver rörelsen ensam. Fabrikslokalerna äro rymliga och utrustade med moderna maskiner såsom stenhyvel, svarv och slipmaskin. Drivkraften är elektrisk. Firman förfogar dessutom över ett av Gotlands bästa kalkstensbrott. Tillverkningen utgörs av byggnadsarbeten, trappor och ornament, spislar, gravvårdar i granit, kalk- och sandsten samt trädgårdsprydnader, skulpturer m. m. Fyra man äro i regel anställda vid företaget.

Rudolf Severin Eklund är född den 13 juli 1888 och son till stenhuggaren Frans Oskar Eklund o.h.h. Selma f. Pettersson. 1925 gifte han sig med Anna Maria Engström. Barn: Ruth, född 1934.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *