Visby. Firma Sigurd Hansson.

Visby. Firma Sigurd Hansson.

Byggnadsrörelse. Nygatan 13. Visby. Tel. 383.
Till tjugoett års ålder arbetade Sigurd Hansson I föräldrahemmets lantbruk. Han erhöll därefter anställning i firma Bengtssons byggnadsrörelse i Visby, konditionerade hos firma Sam. Larsson i två år samt i tre år hos byggmästare Ekengren, varpå han 1909-1910 genomgick en lantbruksskola i Småland. Efter nio års praktik hos olika byggmästare startade han eget företag i Visby 1923. Under årens lopp har firman utfört om- och tillbyggnader av ett stort antal byggnader, bl. a. Appelqvistska fastigheten i Visby, och ett flertal villor såväl i staden som dess omnejd. Innehavaren och två anställda äro sysselsatta vid företaget.

Sigurd Emil Hansson är född den 5 augusti 1883 och son till lantbrukaren Fr. Olof Hansson o.h.h. Emma f. Eriksson. Sedan 1910 är han gift med Elin Jacobsson. Barn: Visia, född 1910, Malkolm, född 1912, Sigrid, född 1914, och Hans, född 1927.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *