Visby. Firma R. V. Holmquist.

Bokbinderi. S:t Olofsgränd 1. Visby. Telefon: 757.
Innehavaren var verksam inom den merkantila branschen till tjugo års ålder, då han övergick till bokbinderiyrket. Han erhöll då anställning som lärling hos sin fader och arbetade där till år 1926, då han reste till USA. Där var han verksam i samma bransch till år 1932, vilket år han återkom till Sverige och öppnade egen rörelse. Bokbinderilokalen är ljus och trevlig samt försedd med erforderlig maskinutrustning. Arbeten utföras i huvudsak till statliga och kommunala institutioner inom Gotlands län. En person är anställd i företaget.

Rudolf Viktor Holmquist är född den 17 mars 1899 och son till bokbindarmästare K. W. Holmquist o.h.h. Maria f. Hedström, samt gift sedan 1927 med Astrid Louise Jonasson.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *