Visby. Firma O. Pettersson.

Byggnadsrörelse. Österväg 3. Visby. Tel. 2296, bost. 1499.
Innehavaren började i unga år inom branschen hos byggmästare Nyberg i Fole, där han stannade i fem år. Efter anställningar hos olika byggnadsfirmor i Visby startade han nuvarande verksamhet 1933. Ett flertal fastigheter i staden och dess omnejd ha under åren uppförts, däribland stiftelsen Solgårdens bostadshus. F. N. (1942) har Pettersson under uppförande ett 16-tal bostadshus för Visby stad samt tre byggnader för Solgårdens räkning. Dessutom är en nederlagskällare för A.-B. Carl Degerman samt ett hönsslakteri i Visby under uppförande. Cirka sextio man sysselsättas vid företaget.

Oscar Gustav Emanuel Pettersson är född den 3 december 1903 och son till lantbrukare Emil Pettersson o. h. h. Ida f. Engström. 1928 gifte han sig med Linnéa Segerdahl. Barn: Kerstin, född 1928, Maj-Britt, född 1930, Bengt, född 1931, Allan, född 1938, och Lars-Olof, född 1940.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *