Visby. Firma N. E. Hässelgren & Son.

Automobil- & Mekanisk Verkstad. Österväg 7. Visby. Tel 63, bost. Ankn.
Företaget startades av fabrikör N. E. Hässelgren år 1876. Han drev rörelsen till år 1930, då han överlät den till sonen. För att ha något att syssla med på äldre dagar, byggde han en smedja i Västergarn, där han utförde olika smidesarbeten till sin död år 1941. Nuvarande innehavaren började lära yrket hos sin fader i dennes verkstad, och var verksam där, med undantag av en kortare tids anställning i Stockholm, tills han övertog rörelsen. Verkstadslokalerna äro stora och ljusa samt försedda med erforderliga moderna maskiner. Drivkraften är elektrisk. Firmans specialitet är svetsning och cylinderborrning. Dessutom drives hovslageri och vagnfabrikation. Lager av Vacuums oljor föras. Försäljningen omfattar alla slag av maskinförnödenheter m. m. 8-9 personer äro anställda i företaget.

Axel Antonius Hässelgren är född den 13 juli 1887 och son till smedsmästaren N. E. Hässelgren o. h. h. Anna f. Nordström, samt gift sedan 1913 med Signe Johansson. Barn: Anna-Lisa, född 1914, och Bengt Arne, född 1916.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *