Visby. Firma Loréhn & Pettersson.

Byggnadsrörelse. Södra Murgatan 39 och Polhemsgatan 9. Visby Tel. 1152 och 1155.
Byggmästare Loréhn arbetade i föräldrahemmets jordbruk till tjuguåtta års ålder, då han flyttade till Visby och var anställd hos byggmästare Bengtsson därstädes i nio år. Efter att ha varit anställd i Industri A.-B. Sam Larsson och Johansson i tio år, startade han i kompanjonskap med byggmästare Alvar Pettersson nuvarande företag år 1919. Byggmästare Pettersson började inom byggnadsfacket vid adertons års ålder, då han arbetade med nybyggen i Bungenäs. Han hade sedan anställning i Industri A.-B. Sam Larsson och Johansson i två år, varefter han praktiserade hos byggmästare J. Berglund och byggmästare Gottfrid Karlsson till år 1919, då han i kompanjonskap med byggmästare Loréhn startade nuvarande företag. Firman har ubder årens lopp uppfört ett flertal privatvillor och stadsfastigheter, såväl statliga som kommunala. Ombyggnads- och reparationsarbeten ha även utförts. Fyra personer äro i regel anställda i företaget.

Anton Ludvig Herman Loréhn är född den 12 juli 1872, son till lantbrukaren P. Närsten o. h. h. Elisabet f. Bertin, samt gift sedan 1906 med Hanna Dahlström. Barn: Hildur, född 1908, Helge, född 1911, och Harry, född 1913

Alvar Gunnar Emanuel Pettersson är född den 11 september 1889, son till lantbrukaren Gustaf Pettersson o. h. h. Emma f. Andersson, samt gift sedan 1913 med Anna Jansson. Barn: Arnold, född 1913, och Eva, född 1917.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *