Landshöfding Poignant

afreser idag med ångf. Dagmar till Norrköping för att efter ett kortare uppehåll hos anförvandter i Östergötland begifva sig till det i September sammanträdande kyrkomötet, som antages sluta först omkr. midten af Oktober. Landsh. P. lär dock vara att hemvänta på några dagars besök i nästa månad för att deltaga i pröfningsnämdens och landstingets förhandlingar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1888
N:r 67.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *