Vice pastorernas löneinkomster

ha nu af domkapitlet bestämts i ett för allt till 700 kronor från och med innevarande ecklesiastikår, i de pastorat, af hvilka inkomsterna för vederbörande kassors räkning af domkapitlet uppbäras. Detta beslut har fattats med anledning af en framställning i detta syfte af v. pastor G. Hedgren i Burs. Deremot har domkapitlet ej ansett lämpligt att skjutsersättning utgår efter insänd styrkt räkning, utan blir den fortfarande 75 kronor om året.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1888
N:r 65.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *