Visby. Firma Ivar Gardell.

Plåtslageri. Tunnbindaregatan. Visby. Telefon: 513.
Innehavaren började lära yrket vid femton års ålder hos plåtslagarmästare G. A. Dahlgren i Visby. Han var verksam i detta företag till 1919, vilket år egen firma startades i kompanjonskap. Kompanjonskapet upplöstes år 1930 och samma år startades nuvarande företag. Fastigheten, som inrymmer verkstadslokaler i två våningar, lagermagasin samt särskild bostadslägenhet, är inköpt år 1930. Den är taxerad till 20.000 kr och brandförsäkrad för 23.000 kr. Verkstadslokalerna äro stora och ljusa samt försedda med erforderlig maskinutrustning. I företaget tillverkas allt som hör till ett förstklassigt plåtslageri. Bland utförda arbeten kunna nämnas arbeten vid Gotlands infanteriregemente, Gotlands artilleriregemente, Epidemisjukhuset, Lasarettet och Mariahemmet samt ett flertal fastigheter i staden och dess omgivning. Innehavaren erhöll gesällbrev med silvermedalj den 3 april 1913. I företaget äro fyra personer anställda.

Ivar Otto Hans Gardell är född den 14 juli 1889 och son till garvaren Johan Gardell o.h.h. Hanna f. Persson, samt gift sedan 1921 med Elin Vilhelmina Hammarström. Barn: Hans, född 1921, Sture, född 1923, Helge, född 1924, Georg, född 1928, Ingvar, född 1930, och Kerstin, född 1937.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *