Visby. Firma Jöns Bengtsson.

Visby. Firma Jöns Bengtsson.

Byggnadsrörelse. Kommendandantsbacken 5. Visby. Tel. 880.
Innehavaren kom som byggnadslärling till Teckomatorp år 1896, och följande år erhöll han anställning hos byggmästare Wilsson i Hälsingborg och 1908 var han verksam i byggnadsdirman Jönsson i samma stad. Under denna tid deltog han bl. a. med uppförande av vattentornet i Kalmar. Efter konditioner på olika platser i landet etablerade han egen firma 1918. Firman har under åren flitigt anlitats för skilda uppdrag och privatbyggnader ha uppförts såväl i staden som dess omgivningar. Vattentornet och Mariahemmet i Visby höra bl. a till firmans verk. Ett flertal reparationsarbeten ha även utförts. 20-30 man sysselsättas vid företaget. Innehavaren är ledamot av byggnadsnämnden sedan 1925.

Jöns Alfred Bengtsson är född den 3 december 1877 och son till sockerfabriksarbetaren Bengt Jönsson o.h.h. Elna f. Nilsson. 1909 gifte han sig med Märta Berg. Barn: Emy Mariana, född 1910.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *