Visby. Firma Inredning.

Visby. Firma Inredning.

Konstnär Curt Viberg. Stora Torget. Visby. Tel. 218, bost. 1092.
Innehavaren började efter slutad skolgång studera profan och kyrklig konst hos konstnären Ynge Lundström i Stockholm år 1925. Under denna tid deltog han i restaurering och dekorering av cirka 120 stads- och landskyrkor och inredning och dekorering av ett flertal länsresidens, stadshus och andra officiella byggnader i hela landet. Slott, herrgårdar, teatrar, hotell, restauranter och biografsalonger ha även inretts av honom. Handeltog även vid utformandet av färger och dekorering vid Stockholmsutdtällningen 1930, Örebroutställningen m. fl. utställningar. Bland altarmålningar som han utfört kunna nämnas sådana i Umeå stadskyrka, Åsele kyrka, Vindelns kyrka och Havstenssunds kyrka. Konstnär Viberg har även komponerat ett större antal glasfönster till olika kyrkor samt utfört figurala kompositioner till bl. a. Luleå Domkyrka. Han blev uttagen till att utforma samt dekorera stora fondväggen till honnörshallen i Svenska paviljongen vid Expoutställningen i New-York och erhöll även erkännande vid tävlan om dekorering av fondväggen till Göteborgs stadsteater. På Konstakademien har han studerat under ledning av professorerna Olle Hjortzberg. Isac Grünewald och Albert Engström och i arkitektur har han studerat hos arkitekt Ture Rydberg. Han har dessutom studerat i Belgien, Holland, Frankrike, Tyskland, Italien och de Nordiska länderna. År 1942 startade han egen firma i Visby och inledde därmed en verksamhet, vars syfte är att söka väcka intresset för en god och konstnärlig heminredning i allt större kretsar.

Curt Viberg är född den 5 september 1908 i Stockholm.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *