Visby. Firma Hj. Yttergren.

Visby. Firma Hj. Yttergren.

Byggnadsrörelse. Värnhem 13. Visby. Tel. 834.
1901 började byggmästare Yttergren sin yrkesbana i Tingstäde. Följande år anställdes han vid firma P. Sällström i Stockholm och arbetade där under tre år. Efter kondition i Karlstad återflyttade han till huvudstaden, där han arbetade ett år i byggnadsfirman E. Olsson. Han återvände sedermera till Visby och fick plats hos byggmästare Sam. Larsson, där han stannade till 1911, då ånyo en ettårig kondition i Stockholm följde. Till 1922 var han knuten till Sam. Larssons firma i Visby, och detta år startades nuvarande företag. Ett stort antal fastigheter i staden och på landsbygden ha under årens lopp uppförts av hans firma, bl. a. Kan nämnas hotellbyggnad å Snäckgärdsbaden och disponent Stenboms stadsfastighet. En del ombyggnader ha även utförts – senast av Strand hotell, Visby. Vid företaget äro omkring tre personer sysselsatta. Innehavarens fastighet är taxerad för kr. 14.000 och brandförsäkrad för kr. 20.000.

Hjalmar Fredrik Yttergren är född den 25 januari 1881 och son till lantbrukaren Karl Yttergren o. h. h. Elisabet f. Stenberg. Sedan 1905 är han gift med Lydia Pettersson. Barn: Daniel Hjalmar, född 1906, Lisabet Lydia, född 1908, och Rut Kristina, född 1909.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *