Visby. Firma Hansson & Holm.

Glasmästeri. Adelsgatan 30. Visby Tel. 1309.
Företaget startades av nuvarande innehavarna år 1938. Glasmästare Hansson hade femton års praktik inom branschen innan firman startades. Han var åren 1923- 1938 anställd som glasmästare i Hägg & Johanssons Bosättningsaffär. Verkstadslokalen, som är fullt modern och tidsenlig, är försedd med erforderliga maskiner samt i övrigt välutrustad. Allt som hör till branschen utföres. Isättning av fönster i nybyggen, isättning av bilrutor, tavelinramning, glasslipning m. m. utföres. Innehavarna och en springpojke äro verksamma i företaget.

Albert Olof Emanuel Hansson är född den 9 maj 1896, son till lantbrukaren Olof Fredrik Hansson o. h. h. Lina f. Ekbäck, samt gift sedan 1923 med Astrid Persson. Barn: Ingrid, född 1934.

Johannes Emanuel Holm är född den 31 juli 1894, son till smeden Frans Holm o. h. h. Johanna f. Fagerström, samt gift sedan 1918 med Maria Bogren. Barn: Greta, född 1919, Harry, född 1922, och Johannes, född 1928.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *