Utmätningsauktion i Sanda socken.

Tisdagen den 18 nästkommande September kl. 11 före midd. hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af 1/16 plant. Sandäskes i Sanda socken, som den 7 September 1880 intecknats för Olof Herman Sandelius och hans hustrus rätt till undan tag; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, ett sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är bebygd lärer utgöras af 9 tunnl. 27,9 kappland åker och äng samt 7 tunnl. 20,4 kappl. af rösningsjord och har bifvit saluvärderad till 1,500 kronor.
Visby i Landskansliet 6 Augusti 1888.
På Landshäfdinge-Embetots vägnar:
Johan Hambraeus.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *