Passagerarelista.

Från Stockholm med Visby 9 Augusti: general Calonius med fru, redaktör Jeurling, löjtnant Boberg, löjtnant Nordberg med fru, hrr Kjellgren, Svan, Molin, Samuelsson, Miss Foster; fru Elmqvist med dotter, Molin, Blom samt 6 däckspassagerare.

Med Dagmar: pastor Carlsson, prosten Bergvall, lotskapten Berggrens son, doktor Müller, doktor Kopendorf, kandidat Krook, hrr Herlitz, Jansson, Rosenberg, Holmberg, Svensson, Gustafsson, Eriksson; fru Bagge med familj; frök:na Risberg, Benkert, Åkerhjelm.

Med Klintehamn 10 Aug.: professor Wittrock, ingenjör Sjöström, löjtnant Sylvan, hrr Herlitz, Vallberg, Book, Gyllenstierna, Cedergren, Johansson, Rosenquist, Petterason, Vallin; fruarna Lénström, Löfvenberg; fröknarna Carlholm, Löfvenberg samt 9 däckspassagerare.

Från Stettin med Tjelvar 9 Aug.: konsul de Valois, öfverste Holmberg, ingeniör Pansch, hrr Reyman, Kollweiz, Junge, Bjerkeland, Jodke, Demiki, Moberg, Press, Leiber, fru Ehnblom.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *