Länstäflingsskjutningarna

i går på slätten invid Visborgs kungsladugård gynnades visserligen af en klar och solbelyst himmel, men en tämligen stark blåst försvårade i högst betydlig grad skjutningen och gjorde, att resultatet af täflingen ej blef så vackert, som det helt säkert eljas skulle ha blifvit.
Skjutplatsen var som vanligt inhägnad med flaggor och vimplar hvarjämte tre tält voro uppslagna, ett för ammunitionen m. m., ett för bestyrelsen samt ett för marketenteri.
Sedan skyttarna tågat ut till banan, tog skjutningen sin början. Inalles hade anmält sig 206 skyttar från länets alla gillen, men endast 175 hade infunnit sig för att deltaga i täflingen. Skjutningen verkstäldes af 8 skyttelag om 20 man samt af 2 lag på respektive 10 och 5 man. Serien var 8 skott mot 10 ringad tafla.
Sedan protokollen vid 1-tiden hunnit granskas och åtskilliga omskjutninger verkstälts, uppgjordes prislistan, hvilken vi här meddela:

pristagareskyttegilleringarpris
N. E. HesselgrenVisby5750 kr.
O. PettersonDalhem5540 kr.
K. KlasenHafdhem5530 kr.
Gustaf KlingvallTorsburg5330 kr.
R. JohanssonVäte5230 kr.
L. HallgrenFardhem5025 kr.
Oskar OlssonGarda5025 kr.
Petter QvibergTorsburg4920 kr.
P. HedengrenHafdhem4820 kr.
Lars JacobssonEjsta4820 kr.
Alfred JacobssonBäl4817 kr.
G. T. JacobssonVisby4815 kr.
Adolf OlssonSanda4816 kr.
O. EngströmRute4715 kr.
A. WessmanVisby4715 kr.
Anton NybergTingstäde4715 kr.
Valfrid EkelundSanda4715 kr.
Johan EkedahlEndre4710 kr.
E. KahlströmFårö4710 kr.
Karl BjörkelundKlinte4610 kr.
G. HansénDalhem4510 kr.
Nils LarssonÖstergarn4510 kr.
August PetterssonSanda4510 kr.
V. MartinFårö4510 kr.
Albert KristianssonEjsta4410 kr.
J. EklöfBro4410 kr.

Prisen, tillsammans 26 stycken om 487 kronor, utdelades af majoren grefve Cronstedt, hvilken derefter med några ord tackade de i täflingen deltagande samt lyckönskade pristagarna. Han påpekade det förhållande, att prissamman i är varit mindre än eljas; men detta berodde dels på att riksdagen ej haft råd till mera, dela att man ansett, det intresset för skyttesaken nu skulle vara tillräckligt stadgadt för att ej helt och hållet bero af pris penningarna. Talaren hoppades att man, åtminstone hvad Gotland anginge, skulle få rätt i detta senare antagande.
Sedan till bestyrelsen för täflingsskjutningarne bragte ett tack för dess osparda möda, höjde major Cronstedt ett lefve konungen och fäderneslandet! — hvilket besvarades med ett fyrfaldigt hurra.
Bestyrelsen intog härefter gemensam middag ute på fältet.
En jämförelse med senast föregående år visar, att skyttarnas antal i fjor var mer än dubbelt så stort som i år eller 340. Prissumman var då 2,020 kronor och prima antal 59.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *