Passagerarelista.

Från Stockholm med Visby 2 Aug.: baron Rappe med fru och dotter, veterinär Stenström, öfverste Elliot, hrr Svedelius, Krensen, Sundell, Book, Scharfenberg, Manshalt, Wedthoff, Melin, Möller, Hallgren, Gustafsson, Ohlsson; fru Lundgren; fröknarna Lindström, Rothstein, Bäckström, Sundberg samt 15 däckspassagerare.

Med Dagmar: pastor Roos med familj, kapten Settman, kapten Berggren, hrr Hultqvist, Sundberg, Janson, Seidereit, Laurin; frök:na Bergvall, Björnström, Löfgren samt 6 däckspassagerare.

Med Klintehamn 3 Aug.: trafikschef Cederström, kyrkoherde Friberg, pastor Åhsberg, sekr. Kinberg, löjtnant von Schewen, hrr Lindström, Lind, Soltau; fru Ekstrand; fröknarna Ekstrand, Malmlöf, Ahlqvist.

Från Stettin med Tjelvar 2 Aug.: baron von Liewen, doktor Theel, löjnant Sundbaum, hrr Åberg, Behr, Widen, Henriksson, Berger, Ditz, Angress; fru Brolin.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1888
N:r 62.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *