Passagerarelista.

Från Stockholm med Gotland 28 Juli: häradshöfding Holm med familj, hrr Geertz med familj, Nilsson, Cramér, Molin; fruarna Neurling, Åkersten; fröknarna Hederstedt, Calissendorff, Molander.

Med Tjelvar 29 Juli: löjtnant Reutersvärd, ingeniör Dalström, hrr Westrin, Laurin, Holmberg, Gerber, Wahlström, Nilsson, Arnell, Larsson, Andersson, Holmberg, Öhberg, Fagerberg, Pettersson, Bingström, Pettersson, Ohlson, Fahlström; fru Hesselsten, fröken Nilsson.

Via Visby till Stettin: generalkonsul Redlich, hrr Eriksson, Schutze, Stekler, Roterosen; fru Roterosen.

Med Dagmar via Norrköping 29 Juli: kronofogde Eklund, revisor Bergman, kyrkoherden Sandberg, kapten Sandelin, pastor Andersson, häradshöfding Holm; herrar Hofgren, Ekbohm, Stenmark, Nylen, Gyllenhaal, Ekman, Olsson, Myrsten, Lundberg Endrell, Johansson; fruarna Skoglund, Moberg, fröknarna Skoglund, Länning, Eberstein, Sundberg, samt 10 däckspassagerare och 14 lustresande norrköpingsbor.

Från Kalmar med Visby 29 Juli: löjtnant Vester, professor Rydin med dotter, fabrikör P. A. Hallgren, hrr Pettersson med fru, Kjellgren med fru, Sjöberg med fru, Malmros, G. af Vetterstedt, Gimberg, Svenson, Boman, Hackvitz, Öhberg, Fritz, Schroth, Hildebrand, Goldman; fruarna, Venberg, Danielsson med dotter, fröken Lundholm samt 12 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *