Ett rörligt folklif

var det under hela gårdagen rundt kring Vible i Vesterhejde. Visby goodtemplare hade nämligen dit ut anordnat en utflygt, som hade lockat omkring 6 eller 700 personer.
Utfördes, som skedde i vuratar, började redan kl. 9 f. m. af barntemplet »Unga Fridhem», och sedan följde skara efter skara. Kl. 1 e. m. höll predikant G. Johansson från Visby ett kortare föredrag, hvarefter musikkåren, 8 man stark, spelade upp. Nu serverades allmänt kaffe och förfriskningar, hvarefter lekar och ringdansar vidtogo. Bland barnen anordnades kappepringning. Midt på löpbanan placerades ett standar och invid detta åtskilliga vattenglas, hvilka de tältande gossarna under loppet skulle stanna och dricka ur för att låta flickorna få så långt försprång.
Kl. 5 e. m. hölls åter föredrag af reseombudet Johansson och sångföreningen lät höra sig. Darefter samlades goodtemplarne kring sina banér och tågade upp till hr Stålhandske, som välvilligt upplåtit plats för utflygten, för att tacka honom för hans visade tillmötesgående. Herr Stålhandske bad goodtemplarne, om de så funno för godt, att ännu en gång vara välkomna ut till Vible.
Ej förr än regnet på aftonen kom och manade till uppbrott, åtskildes skarorna efter en angenämt tillbragt dag.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *