Till artilleriets skjutskolor

hafva från Gotlands artillerikår kommenderats andre konstaplarne nr 38 Jönsson och 39 Pettersson samt vice konstapel nr 74 Johansson, de två förstnämde till fältartilleriets skjutskola å Marma och det deretädes sammandragna instruktionsbatteriet och Johansson till fästningartilleriets skjutekola å Vaxholm.
De sålunda kommenderade, hvilka af lagt fullständig underofficereexamen och äro afsedde att utbildas till något underbefäl, hafva redan afrest till sina respektive bestämmelseorter.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *