Passagerarelista.

Från Stockholm med »Visby» 26 Juli: doktor Detler, löjtnant Falkenberg, professor Lundgren, hrr Akerstedt med fru, Suneson med fru, Larsson, Johansson; fru Zetterberg med dotter; fröken Gjerts samt 9 däckspassagerare.

Med »Dagmar» 26 Juli: postexpeditör Lundgren, kyrkoherde Svenson med dotter, pastor Norberg, ingeniör Arnell, hrr Östman, v. Corswant, Müller, Stölten, Nilsson, Molitor, Molitor fru Lundin; fröken Holmberg samt 13 däckspassagerare.

Med »Klintehamn» 27 Juli: grosshandl. Eneström, hrr Jakobsson, Hafverman; fröknarna Veström, Odin, Siggelin samt 7 däckspassagerare.

Från Stettin med »Tjelvar» 26 Juli: hrr Legrelle med fru, Raahje med fru, Schuman, Höfer, sjöman Utby; fru Möller samt fröken Müller.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *