Kallelse.

Samtliga borgenärer i hemmansägaren L. P. Lindbys vid Nybjers i Hörsne socken konkurs jämte innehafvare af inteckningar i massans fastighet 3/8 mantal Nybjers äfvensom gäldenären, kallas härmed att sammanträda i konkursboet tisdagen den 7 nästinstundande Augusti kl. 5 e. m. dels för pröfning af möjligen blifvande anbud å till för säljlning å auktion samma dag utlysta fastigheten 3/8 mantal Nybjers, dels och för bestämmande at huru stort belopp, som af köpeskillingen för nämda fastighet skall afgå i förvaltningskostnader m. m.
Kräklingbo och Tjengvide d. 20 Juli 1888.
BERNH. BOLIN,
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Juli 1888
N:r 59.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *