Genom offentlig auktion,

som tisdagen den 7.de nästinstundande Augusti kl. 11. f.m. förrättas å stället, kommer i enlighet med borgenärernas fattade beslut, hemmansägaren Lars Petter Lindbys konkursmassa tillhöriga 3/8 mantal Nybjers i Hörsne att till den högstbjudande försäljas.
Hemmansdelen är försedd med goda såväl man, som ladugårdsbygnader, laga skiftad och består af 113 qv.-ref 15 st. åker och tomter af till stor del utmärkt beskaffenhet, 93 qv.ref, 95 st. god slåttermark, 133 qv.ref 85 st. odlingsmark, 525 qv.ref, 25 st. afrösningsjord och 3 qv.ref 11 st. impedimenter eller tillsammans 155 tunnland 8 kappland. Skogstillgången tillräcklig för husbehof vet, och finnes dessutom anlott i en särskild äga, »Rasneäng».
Af köpeskillingen skall omkring 1/20 betalas genast antingen kontant eller med antaglig revers, och hör köparen vara beredd ställa nöjaktig säkerhet för öfriga köpeskillingsbeloppet som möjligen kan öfverstiga i hemmanet varande inteckningar. Förbehållande sig konkursmassans sysslomän att, i förening med inteckningshafvare och fordringsägare, pröva blifvande anbud oeh de samma antaga eller förkasta. Vidare underrättelser meddelas vid auktionstillfället.
Kräklingbo och Tjeugvide den 20 Juli 1888.
Å sysslomännens vägnar:
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Juli 1888
N:r 59.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *