Visby. Firma Erik Wistmark.

Speceri- & Mjölkaffär. Odalgatan 9. Visby. Tel. 46.
Innehavaren började inom köpmannabanan vid femton års ålder hos firma David Edin, Saluhallen, Uppsala, vilken anställning han innehade i tre och ett halft år. Därefter innehade han olika anställningar i Stockholm samt i sin faders affär i Rasbo socken, Uppsala län. Efter slutad militärtjänst år 1931, flyttade han åter till sin fader i Rasbo och var verksam hos denne till år 1932, då han erhöll anställning i firma Helny Ahlqvist i Lan, Garda, såsom biträde. År 1935 erhöll han plats som föreståndare för en speceri- och diverseaffär i Sylfaste och arbetade där under två och ett halft år, varefter han övertog nuvarande företag den 1 juni 1937. Rörelsen är inrymd i förhyrda lokaler, omfattande affärslokal, kontor, lagerlokal samt lokal för mjölkaffär. Affärslokalerna äro stora och ljusa samt fullt modernt och tidsenligt inredda med glasmontrar och hyllfack, vilket gör, att lagret är lätt överskådligt för såväl kund som expedit. Mjölkaffären, som har anslutning till speceriaffären, är föredd med kakelklädda väggar och rostfri kyldisk. Allt som hör till rubricerade branscher försäljes från välsorterat lager. I rörelsen äro innehavaren med maka samt två biträden verksamma. Innehavaren är medlem i Sveriges Köpmannaförbund och Visby Specerihandlareförening.

Erik Algot Wistmark är född den 30 juli 1910 och son till handlanden Emil Pettersson o. h. h. Elin f. Elving samt gift sedan 1937 med Anna Maria Julia Roos.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *