Visby. Firma Einar G. Lundgren.

Visby. Firma Einar G. Lundgren.

Målerirörelse. Tranhusgatan 9. Visby. Tel. 987.
Innehavaren kom i yrkeslära hos sin fader, målarmästare Gustaf Lundgren i Visby. 1905-1907 konditionerade han i Stockholm hos målarmästare Gottfrid Johansson och erhöll gesällbrev i Visby 1908. Han inträdde 1925 som kompanjon i faderns firma, som han, vid dennes frånfälle 1932, övertog. Detta år genomgick Lundgren även mästarkurs i Stockholm och erhöll därefter Sveriges Hantverksorganisations mästarbrev. Firman utför huvudsakligen byggnadsmålning och har anlitats för de flesta kommunala och statliga byggnader i staden. Innehavaren är ledamot i stadsfullmäktige sedan 1935 och kyrkofullmäktige sedan 1938, styrelseledamot i Visby Fabriks- & Hantverksförening samt Gotlands Hantverksdistrikt och ordförande i gesällnämnden för Gotland. Han tillhör Tempelriddar- och Frimurareordnarna. Dessutom är han ordförande i Visby Målarmästareförening. Omkring tolv personer äro anställda i företaget.

Einar Gustaf Emanuel Lundgren är född den 12 november 1885 och son till målarmästaren Gustaf Lundgren o. h. h. Emma f. Dahlgren. Sedan 1915 är han gift med Sigrid Erlandsson. Barn: Ingegerd, född 1922.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *