Visby. Firma Carl Haase.

Rak- & Frisersalong. Adelsgatan 27. Visby. Tel. 592.
Företaget startades av frisörmästare Stål omkring år 1895 och övertogs av frisörmästare Djervsson år 1906. Nuvarande innehavarens fader, som inflyttat från Tyskland 1908, och erhöll anställning i firman som biträde år 1910, hade tidigare innehaft olika anställningar inom samma bransch i Kalmar. Han övertog företaget 1920 och inlärde yrket hos sin fader, hos vilken han var verksam från femton års ålder. Salongen är stor och ljus samt försedd med fyra arbetsplatser. Inredningen består av bl. a. Hydrauliska stolar, glashyllor och fack för kemisk-tekniska artiklar, vilka försäljas i stor utsträckning. Frisersalongen är utrustad med erforderliga moderna maskiner. Två biträden och tvålpojke äro anställda i företaget.

Karl Eitel Gustav Haase är född den 13 januari 1916 och son till frisörmästare Carl Hasse o. h. h. Gerda f. Pettersson.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *