Visby. Firma Byggnadsvaror.

Innehavare Harry Nordgren. Stenkumlavägen 33. Visby. Tel. 154, bost: 1706.
Då Träindustri A,-B. S. Larsson 1936 upplöstes, övertogs fastigheten av disponenten vid detta bolag, Axel Johansson, som ändrade namnet till firma Byggnadsvaror. Han innehade firman till 1941, då den övertogs av Harry Nordgren. Han har tidigare under fyra år varit anställd vid Marma Långrörs A.-B., Söderhamn, samt under ungefär lika lång tid vid A.-B. Bollsta bruk. Försäljningen omfattar träfiberplattor, hyvlat och ohyvlat virke, byggnadsmaterial av alla slag samt papp, tak- och murtegel. 15-30 personer ha sysselsättning vid företaget.

Harry Nordgren är född den 31 juli 1905 och son till grosshandlaren Johan Ludvig Nordgren o.h.h. Thea f. Dahlström. Han är gift med Anna Kristiansson. Barn: Anna-Lena Birgitta och Lars Roger.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *