Passagerarelista.

Från Stockholm med Visby 19 Juli: prins Karl, löjtnant Ribbing, kammarh. Burén, bokaukt. kom. Gartz, apotekare Söderdahl, kapten Claasen, löjtnant Almqvist; hrr Ohlsson, Harmens, Schamberg; fruarna Palmquist, Lampa, Nyberg; fröknarna Meyer, Lampa, Lampa, Lampa samt 14 däckspassagerare.

Med Dagmar: pastor Hallstöm med fru, pastor Söderstedt, hrr Lindström, Ankarstrand, Göthe, Holmberg, Carling, Engström, Carlsson, Bergfelt, Bolling; fruarna Holmgren, Johansson, Eriksson, Phylsson; fröknarna Wretman, Werner, Fjellström, Vågman, Vallin, Jonsson, Öhrling, Carlsson.

Med Klintehamn 20 Juli: riksant. Hildebrand, bokförläggare Palmquist, hrr Johansson, Sjöberg, Roth, Söderberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Juli 1888
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *