Lagfarter

ha af Visby rådhusrätt under Juni månad beviljats å nedannämda fastigheter:
13/48 i huset nr 11 i Norderrotens 2 qvarter, som af Tomas Ahlgren, Georg och Karolina Lindbom försålt, till Axel, Hugo och Herman Lindbom för 325 kronor;
hus och tomt nr 48 i Klinterotens 3 qvarter, som af N. G. Anderssons konkurs massa försålts till O. P. Jacobsson för 4,800 kronor;
hus och tomter nr 1 och 2 i St. Hansrotene 1 qvarter, som genom testamente öfvergått från J. B. Möller till Sofie Möller;
samma fastighet, som af Sofie Möller föreålte till fältskären Karl Prien för 25 tusen kronor;
hälften i trädgårdstomten nr 54 i Klinterotens 2 qvarter, som genom arf öfvergått från Almar Hallgren till O. N. Hallgren, Hulda Eugenia och Olga Hallgren;
trädgårdstomten nr 54 i Klinterotens 2 qvarter, som af O. N. Hallgrens konkuremassa och Olga Hallgren försålts till F. G. Sandelius för 1,800 kr;
hus och tomter nr 15 och 16 i Strandrotens 4 qvarter, som af A. M. Fröberg försålts till K. O. Landtbom för 8 tusen kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *