I anseende till afflyttning

från orten bortslumpas under hand en mängd snickareverktyg af alla slag, såsom ett större skrufstäd, en gängskifva, en stål- eller dragskifva med 26 större och mindre hål; bildhuggeriarbeten, såsom öfverstycken till sängar och fötter till bord, nya och antika bord, en hyfvelbänk, skruftvingar och knektar, skomakareskärbräden af lind samt ett gammalt kanthorn. — Dessutom finnes en mängd böcker och planschverk till salu, deribland Dahlbergs Svesica Antiqua.
Sakerna kunna beses i s. k. Liljehornska huset midt emot postkontoret.
På samma ställe finnes äfven ett nytt Divanbord förfärdigadt af flera bättre träsorter, äfvensom en ytterst elegant Trymåram till salu.
Visby den 11 Juli 1888.
O. Petersson,
Snickare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *