Gotlands missionsförening

har i dag börjat fira sitt 26:te årsmöte härstädes, hvilket fortgår äfven i morgon och om söndag. Mötet öppnades kl. 11 f. m. med predikan i domkyrkan af kyrkoher de Alfvegren, hvilkens betraktelse sarskildt hade afseende på den inre missionen. Föreningen har derefter haft enskild öfverläggning i missionshuset. Dagens förhandlingar afslutas med en kort predikan af reseombudet A. E. Malmqvist.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Juli 1888
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *