Auktion vid Burs i Norrlanda.

Genom offentlig auktion, som förrättas å stället måndagen den 16 innevarande Juli kl. 12 middagen, låter sysslomannen i husbondeenkan Anna Nilssons konkurs i enlighet med borgenärerernas beslut, till den högstbjudande försälja bemälde massas tillhöriga 9/50 mantal Burs i Norrlanda socken.
Hemmansdelen, laga skiftad, fri från s. k. undantags- eller föderådsförbehåll har tämmeligen goda äger, vidlyftiga beteshagar och skogstillgång för husbehofvet, utbjudes såväl i sin helhet, som i 2:ne delar eller 1/8 mantal och 11/200 mantal hvarför sig med rättighet för borgenärerna att antaga eller förkasta blifvande anbud, och varder till underrättelse meddeladt, att, mo antagliga anbud erhållas, köparen bör vara beredd att inom 14 dagar efter auktionen betala 250 kronor samt ställa nöjaktig säkerhet för den del af öfriga köpeskillingsbeloppet, som kan öfverstiga en i hemmansdelen varande inteckning. Vidare underrättelser angående hemmansdelens beskaffenhet, tillträde och betalningsvilkor meddelas före utropen.
Kräklingbo och Tjengvide den 26 Juni 1888.
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Juli 1888
N:r 55.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *