Utmätningsauktion af Laxarfve i Boge.

Fredagen den 10 nästkommande Augusti klockan 11 f. m. förrättas å Alleqvia tingsställe utmätningsauktion för försäljning af O. Jacobssons egande 1/64 mantal Laxarfve i Boge socken, egande de, hvilka halva fordran, som skall ur fastigheten gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna hemmansdel, som är bebygd med en manbygnad af trä, reveterad, under spåntak, samt ett ladugårdshus af trä likaledes under spåntak, innehar omkr. 3 tunnland åker, omkr. 1 1/2 tunnland ängsmark samt klen betesmark och ingen skog, samt är saluvärderad till 500 kronor. Gotlands norra kronofogdekontor den 5 Juli 1888.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *