Till följd af hemmanets utarrendering

och en del af familjens afflyttning från orten låter kyrkov. N. Pettersson medels offentlig auktion, som förrättas vid Smiss i Hemse lördagen den 14 d:s från kl. 11 på dagen, till den högstbjudande försälja största delen af sitt värdefulla lösörebo, bestående af kreatur, såsom hästar oxar, kor, ungnöt, får; åker- och körredskap såsom arbetsvagnar, plogar och harfvar, seltyg, vindmaskin, grepar och spett, jämte andra landbruksredskap; smedja- och snickareverktyg, en bättre tvåsitsig trilla jämte tvänne mindre i godt stånd varande fjäderåkdon; möbler af hvarjehanda slag såsom schifionier,
skåp, soffor, stolar och bord, speglar, taflor, bokhyllor, sals- och skänkskåp; trädgårdsmöbler m. m.; bättre och sämre sängkläder och linne, arbetadt guld och silfver, husgeråd af nysilfver, koppar, malm oeh jern, porslin och glas af time slag, träkärl och flere andra till ett ordnadt bo hörande saker. Betalningsanstånd åt vederhäftiga inropare meddelas till den 15 Oktober detta år.
Klintehamn & Bönders den 3 Juli 1888.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *