Sammanträde.

Herrar Stadsfullmäktige
behagade sammanträda å rådhuset dagen den 10 dennes kl. 5 e. m. hvarvid förekomma följande ärenden, näml.
1:o Justering och offentlig uppläsning af protokollet för sammanträdet den 12 sistlidne Juni;
2:o Drätselkammarens framställning i anledning af hållen arrendeauktion å åtskilliga stadsjordslägenhetet; och
3:o Konungens Befallningshafvandes resolution om yttrande i anledning af Gotländske Missionsförbundets besvär öfver Byggnadsnämndens beslut i fråga om uppförande af en byggnad å tomten nr 46 i Norderrotens 4:de qvarter.
Visby den 5 Juli 1888.
ORDFÖRANDEN.

Obs! Stadsfullmäktiges förberedande enskilda sammankomst hålles, i anseende till D. B. V:s högtidsdag, lördagen den 7 Juni kl. 5—6 e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *