Genom offentlig frivillig auktion,

som lördagen den 14 innevarande Juli från kl. 10 f. m. förrättas vid Gartarfve i Gammalgarn, låta sterbhusdelägarne efter aflidna husboudehustrun Magdalena Maria Olofsdotter till de högstbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af något silfver-, koppar-, malm-, mesring-, bleck och jernsaker, porslin och glas, något linne och sängkläder, husgerådssaker, såsom bord, stolar, en dragkista, skänk, soffor, skåp, kistor, taflor, speglar, 1 väggur, dricks- och fiskkärl, hvarjehanda åkerbruks och körredskap såsom en resvagn, en s. k. lastvagn på träfjädrar, en reskärra eller gigg, flere st. arbetsvagnar, 1 färdessläde arbetskälkar, selar, jernharfvar, yxor, sigdar, jernstörar, ett smedjestäd, släggor, hammare och tänger, snickareverk tyg, ett parti beredda skinn af flere slag; kreatur, hvaribland ett större ungt sto i 4:de året, 1 par dragoxar, 2:ne kor och 1 ungsvin m. m. Erhållande godkände inropare 3 månaders anstånd med betalningen, hvaremot andra ställa nöjaktig säkerhet, om anståndstidea vill begagnas.
Tjengvide i Kräklingbo den 3 Juli 1888.
Efter anmodan,
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *