Det ringa intresse,

hvarmed länsutställningen af får omfattats, föranledde landsh. Poignant att idag vid hushållningssällskapets sammanträde framkasta tanken på att i sammanhang med hushållsgillenas utställningar af nötboskap äfven ordna premieringen af får, hvartill medel möjligen kunde skaffas genom användning delvis af årsafgifterna. Länstaställningarne af dessa djur hafva hållits i Visby och Hemse, och det långa afståndet från dessa platser har nog hindrat många djurägare att deltaga.
Sällskapet lemnade åt de särskilda gillena att taga denna fråga i öfvervägande.
I sammanhang härmed förklarade schäferiffispektören Hofman-Bang, att det måhända kunde vara skäl uti att någon gång förlägga de med statspris understödda länstäflingarne längre norr eller söderut.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *