Från landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL. 18 dec.
Missionsverksamheten. En välbesökt och lyckad missionsförsäljning ägde rum i fredags i gamla folkskolan vid kyrkan. Som anordnare av densamma stod gamla luth. syföreningen i Nedre Fröjel. Efter det ps. 153 sjungits höll kyrkoherde G. Sjöberg ett kort föredrag över det internationella missionsarbatet, därvid särskilt erinrande om den i somras hållna internationella missionskongressen i Jerusalem. Följde så psalmsång, varefter vidtog försäljningen av en mängd värdefulla syföreningsalster och en del gåvor från jordbruket. Auktionen leddes på ett förträffligt sätt av pred. Westin, med biträde av lantbr. Emil Jakobsson. Behållningen blev omkr. 300 kr., ett vackert resultat alltså, vilket kommer att lika fördelas mellan Fosterlandsstiftelsens mission och Svenska kyrkans mission.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 December 1928
N:r 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *